Mis oleks, kui avastaksid endast sellise osa, mille puudumisest sa isegi teadlik polnud. Kui sinu võimuses oleks paljastada see osa, siis kas sa oleksid uudishimulik saamaks teada, kuidas see sind ennast tundma paneks ….. võib-olla rohkem elavana ja rohkem iseendana.

Tihtipeale räägime mõistest “terviklikkuse juurde naasmine “. Tükikesed meist võivad minna kaduma või saada maha maetud, ilma et me ise seda aimaksime. Ühiskondlikud mõjutused, kaasa antud perekondlikud uskumused, lapsepõlves kogetu ja isiklikult läbielatud traumad, need kõik kujundavad meie isiksust ning võivad juhtida meid eemale meie tõelisest olemusest ning sisemisest teadlikkusest.

Seksuaalsus on ehk osa meist, mis on saanud kõige enam negatiivset vastukaja ja allasurumist. Seksuaalsuse hukkamõistmine on laialdaselt levinud kõigis kultuurides, olenemata soost, siiski kannatavad selle häbistamise all aga eelkõige naised.

Lisaks sellele, patriarhaalses ühiskonnas eeldatakse, et naised käituvad ühiskonda sobitumiseks enam muskuliinselt, kuid seda kõike oma loomupärase naiseliku olemuse arvelt. Enamus naisi ei näe selles probleemi enne, kui neile on näidatud ka teist võimalust.